X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

سامانه خدمات الکترونیک

فرم درخواست واگذاری انشعاب فاضلاب

فرم فیزیکی مورد نیاز
اطلاعات شما بصورت محرمانه در سیستم ثبت می شود و به صورت عمومی قابل مشاهده نیست
تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی استشما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها