نام و نام خاوادگی : کامبیز مرادنژادی

سمت : سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

مدرک تحصیلی : دکتری

تلفن تماس : 7-32230120-084

شماره داخلی : 231

شماره تماس مستقیم : 32230135-084

شماره نمابر : 32230140-084

پست الکترونیک : info [at] abfa-ilam.ir