نام و نام خاوادگی : صیدمراد رشیدی

سمت : معاون منابع انسانی و تحقیقات

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

تلفن تماس : 7-32230120-084

شماره داخلی : 276

شماره تماس مستقیم : 32230136-084

شماره نمابر :  32230140-084

پست الکترونیک : s.rashidi (-) abfa-ilam .ir