X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

انـواع انشعاب آب و فاضلاب

                                            


الف-  انشعاب آب و فاضلاب خانگی :

انشعاب آب و فاضلاب برای مصارف  خانگی به انشعابهایی اطلاق می شود که صرفاً در حدود متعارف  مصارف  آب شرب و بهداشتی یا دفع  فاضلاب خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد.

واحد مسکونی  شهری عبارت است از : مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل  دارای یک اطاق ، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده  و ورودی آن مستقل  یا مرتبط با  راهروی اشتراکی  بوده ، و سیستم لوله کشی آن مجزا باشد.

ب- انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکی :

این انشعاب ها برای مصارف  اشتراکی در بلوک های  و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و صنعتی  و بطور جدا از سایر  انشعابات  دایر می گردد ( نظیر انشعاب  آب و فاضلاب محوطه های عمومی ، رختشوی خانه ،  شیرهای برداشت  آب یا تخلیه  فاضلاب در پارکینگ  و موتورخانه مجتمع ها و کنتورهای تجمعی مناطق مسکونی و نظایر آن ).

ج- انشعاب مصارف عمومی :

انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومی  به انشعابهایی اطلاق  می شود  که جهت  خدمات  عمومی غیرانتفاعی (نامبرده شده در تعرفه )  به کار رود.

د- انشعاب فضای سبز :

انشعاب فضای سبز به  انشعابهایی اطلاق میگردد که  جهت تأمین  آب فضای های سبز عمومی داخل شهرها اعم از پارکها ، میادین  ، فلکه ها ، بلوارها  و یا حاشیه کنار خیابانها  توسط متصدیان  مربوطه  درخواست و طبق مقررات شرکت  دایر می گردد.

ه- انشعاب تولیدی :

انشعاب آب تولیدی به انشعابهایی اطلاق می شود که برای بکارانداختن و بهره برداری از صنایع ، کارخانه ها ، استخراج معادن . صنایع کشاورزی  برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاهها ( مانند مرغداری ها، دامداری ها،پرورش کرم ابریشم  و نظایر آن ) و صنایع  کوچک  و صنوف  تولیدی استفاده  می شود.

انشعاب فاضلاب  تولیدی  به انشعاب هایی اطلاق  می گردد که برای جمع آوری و دفع فاضلاب  صنایع  کارخانجات  مؤسسات  و کارگاهها و صنوف تولیدی  بعد از پیش تصفیه و رسیدن  کیفیت  فاضلاب خروجی به حد مجاز در محل اتصال  به شبکه  جمع آوری فاضلاب بر اساس استانداردهای شرکت  بر قرار می گردد.

و- انشعابات  مصارف  تجاری :

به انشعاب هایی اطلاق  می گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می گردد . ضمناً مصارف  انشعاب هایی که با  هیچ یک از موارد  این بند مطابقت  ندارند  مشمول  تعرفه  تجاری است . محل داد و ستد  کالا یا خدمات و هر مکانی  که در آن فعالیت تجاری و ارائه  خدمات انتفاعی ( نامبرده شده  در تعرفه ) صورت  گیرد تجاری محسوب می شود.

ز- انشعاب آب و فاضلاب  موقت :

انشعابی است که بدون  در یافت  هزینه  برقراری انشعاب برای هر فعالیتی  که فقط مدت معینی  انجام گیرد و پایان  می پذیرد ، واگذار می شود.


                                                   انواع  انشعاب های آب و فاضلاب
فراداده(برچسبها): انواع, انشعاب, آب, فاضلاب

نوع فونت

تاهوماپیش فرض

تغییر اندازه فونت

ب+ ب ب-

تغییر رنگ فونت

قرمزپیش فرضآبی

فاصله بین خطوط و کلمات

+ پیش فرض -

اندازه نمایش صفحه

بزرگتر پیش فرض کوچکتر

رنگ پس زمینه

تیره روشن

انتخاب کنتراست

کنتراست تیره کنتراست روشن
رنگ زدایی رنگهای معکوس
بازگشت به حالت پیش فرض
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها