X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

انـواع انشعاب آب و فاضلاب

                                            


الف-  انشعاب آب و فاضلاب خانگی :

انشعاب آب و فاضلاب برای مصارف  خانگی به انشعابهایی اطلاق می شود که صرفاً در حدود متعارف  مصارف  آب شرب و بهداشتی یا دفع  فاضلاب خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد.

واحد مسکونی  شهری عبارت است از : مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل  دارای یک اطاق ، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده  و ورودی آن مستقل  یا مرتبط با  راهروی اشتراکی  بوده ، و سیستم لوله کشی آن مجزا باشد.

ب- انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکی :

این انشعاب ها برای مصارف  اشتراکی در بلوک های  و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و صنعتی  و بطور جدا از سایر  انشعابات  دایر می گردد ( نظیر انشعاب  آب و فاضلاب محوطه های عمومی ، رختشوی خانه ،  شیرهای برداشت  آب یا تخلیه  فاضلاب در پارکینگ  و موتورخانه مجتمع ها و کنتورهای تجمعی مناطق مسکونی و نظایر آن ).

ج- انشعاب مصارف عمومی :

انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومی  به انشعابهایی اطلاق  می شود  که جهت  خدمات  عمومی غیرانتفاعی (نامبرده شده در تعرفه )  به کار رود.

د- انشعاب فضای سبز :

انشعاب فضای سبز به  انشعابهایی اطلاق میگردد که  جهت تأمین  آب فضای های سبز عمومی داخل شهرها اعم از پارکها ، میادین  ، فلکه ها ، بلوارها  و یا حاشیه کنار خیابانها  توسط متصدیان  مربوطه  درخواست و طبق مقررات شرکت  دایر می گردد.

ه- انشعاب تولیدی :

انشعاب آب تولیدی به انشعابهایی اطلاق می شود که برای بکارانداختن و بهره برداری از صنایع ، کارخانه ها ، استخراج معادن . صنایع کشاورزی  برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاهها ( مانند مرغداری ها، دامداری ها،پرورش کرم ابریشم  و نظایر آن ) و صنایع  کوچک  و صنوف  تولیدی استفاده  می شود.

انشعاب فاضلاب  تولیدی  به انشعاب هایی اطلاق  می گردد که برای جمع آوری و دفع فاضلاب  صنایع  کارخانجات  مؤسسات  و کارگاهها و صنوف تولیدی  بعد از پیش تصفیه و رسیدن  کیفیت  فاضلاب خروجی به حد مجاز در محل اتصال  به شبکه  جمع آوری فاضلاب بر اساس استانداردهای شرکت  بر قرار می گردد.

و- انشعابات  مصارف  تجاری :

به انشعاب هایی اطلاق  می گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می گردد . ضمناً مصارف  انشعاب هایی که با  هیچ یک از موارد  این بند مطابقت  ندارند  مشمول  تعرفه  تجاری است . محل داد و ستد  کالا یا خدمات و هر مکانی  که در آن فعالیت تجاری و ارائه  خدمات انتفاعی ( نامبرده شده  در تعرفه ) صورت  گیرد تجاری محسوب می شود.

ز- انشعاب آب و فاضلاب  موقت :

انشعابی است که بدون  در یافت  هزینه  برقراری انشعاب برای هر فعالیتی  که فقط مدت معینی  انجام گیرد و پایان  می پذیرد ، واگذار می شود.


                                                   انواع  انشعاب های آب و فاضلاب
فراداده(برچسبها): انواع, انشعاب, آب, فاضلاب
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها