X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

کارنامه پژوهشی دفتــر

ردیف

عنوان پروژه ( طرح تحقیقاتی )

نام محقق

سال شروع

سال خاتمه

1

بررسی اثرات منابع آلاینده بر روی سد مخزنی ایلام با استفاده از تحقیقات صحرایی و آزمایشگاهی

طاهره قیطاسی

83

84

2

بررسی کیفیت آب مخزن سد ایلام با تاکید بر برخی فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب

مهدی احمدی کلان

85

86

3

مطالعه کارایی سیستم سپتینک تانک اصلاح شده با جریان رو به بالا (  UAFB) در تصفیه فاضلاب خانگی اجتماعات کوچک

فاروغ کاظم بیگی

87

88

4

بررسی تاثیر خشکسالی بر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی منابع آب زیرزمینی قابل شرب شهر ایلام

محمد پیرباوه پور

89

90

5

بررسی اثر کاربرد ماده منعقد کننده کیتوزان در حذف کدورت از آب

روح اله یوسفی

89

90

6

اثر فاضلاب تصفیه شده ایلام بر روی تجمع فلزات سنگین و ارزش غذایی گیاه سورگوم

مرجان مفتاحی

89

90

7

بررسی و کنترل خاصیت خورندگی و رسوب گذاری آب شهر ایلام

مراد همتی نژاد

90

8

بررسی پراکنش گازهای h2s و so2 در محدوده چشمه های آب گرم دهلران

سمیه حیاتی

90

9

اندازه گیری فلزات سنگین در آب استان

محمدرضا بختی

90

10

بررسی راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی در تأسیسات آب ایلام

دکتر حسینی

91

11

بررسی اثرات اجرای طرحهای فاضلاب در مطلوبیت چاهها و قنوات خارج از مدار شهر ایلام با مشخص نمودن وضعیت موجود

دکتر عمارلویی

91

12

تعیین کارایی روش الکترولیز جهت آبگیری لجن فعال حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهری

آقای گودینی

91

فراداده(برچسبها): کارنامه, پژوهشی, دفتر
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها