• یک‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
  • 31 مه 2020

مدیر دفتر بهره برداری از تاسسیات آب

عناوین وظایف و مسئولیتها :
- نـظارت بـر اجرای دسـتور العمل های صـادره در مـورد بهره برداری بـهداشتی از تـاسیسات آب شرب در واحدهای بهره برداری از شهرهای تابعه
- نظارت بر روند تأمین، انتقال و توزیع آب و رسیدگی به شکایات مشترکین در خصوص نحوه توزیع آب
- نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات ابلاغی از طرف دفتر نظارت بر بهبود روشهای بهره برداری از آب شرب مهندسی آب و فاضلاب کشور
- نظارت بر روند پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ای و کنترل عملیات اجرایی نگهداری و تعمیرات در مجموعه تاسیسات آبرسانی،‌ ایستگاههای پمپاژ ،‌تصفیه خانه های آب و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب 
- کنترل وضعیت تامین آب به ویژه میزان آبدهی چاهها و پیگیری انجام عملیات ویدئومتری و بازسازی چاههای در مدار بهره برداری
- پیگیری در تجهیز واحد حوادث و اتفاقات و مکانیزه شدن سیستم به صورت نرم افزاری در جهت تجزیه و تحلیل حوادث اضطراری
- پیگیری انجام مانورهای لازم در جهت آماده بکار بودن تجهیزات و تاسیسات به ویژه شیر آلات شبکه توزیع آب
- بازدیدهای برنامه ریزی شده از تاسیسات و نحوه عملکرد همکاران در سطح شرکت
- ارائه گزارشات عملکرد واحدهای آب شهری در سطح شهرها و تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی اجرای پروژه های بهبود روشهای بهره برداری آب
- پیگیری بهره گیری از تکنولوژی نوین به ویژه بهبود کیفیت آب تصفیه شده و یا آب تولیدی با استفاده از سیستم های نانو در مجموعه بهره برداری و برنامه ریزی تامین و توزیع آب مورد نیاز شهرها با هماهنگی واحدهای بهره برداری شهری
- پیگیری طرح های برون سپاری فعالیت های راهبری،‌ بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب
- پیگیری برنامه های پدافند غیر عامل به ویژه برای مجموعه های حساس و مهم اعلام شده و پیگیری برنامه های حفاظت و ایمنی کار در راهبری و بهره برداری از تاسیسات
- اجرای برنامه خود ارزیابی تاسیسات مورد بهره برداری و پیگیری در جهت رفع مشکلات
- نظارت بر ایجاد سیستم های بهره برداری بهینه شامل بی سیم و کنترل از راه دور