• چهار‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
  • 11 دسامبر 2019

معرفی مدیران

 

نام و نام خانوادگی

 

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

شماره همراه

پست الکترونیک

رضا رضایی

معاون بهره برداری

کارشناس ارشد محیط زیست – منابع آب

9183402411

[email protected]

مهرداد پارسه

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

کارشناس ارشد محیط زیست آب و فاضلاب

9188415830

[email protected]

امیر باقی

مدیر بهره برداری از تأسیسات آب شهری

کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب

9181435833

[email protected]

میثم محمدیان

رئیس گروه انرژی و سیستم های کنترل

کارشناس مهندسی برق و قدرت

9188402881

[email protected]

 

حسین مال اندیش 

مدیر تاسیسات سد و ایستگاه های گل گل

کارشناسی نرم افزار 

9183431923

 

فتح اله محمدی 

مدیر آب بدون درآمد

کارشناس ارشد مدیریت

9183413285

[email protected]

اصغر استرش مدیر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب 09181435608 wastewater@abfa-ilam.ir