• سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
  • 20 اوت 2019

معرفی مدیران

 

نام و نام خانوادگی

 

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

شماره همراه

پست الکترونیک

رضا رضایی

معاون بهره برداری

کارشناس ارشد محیط زیست – منابع آب

9183402411

[email protected]

مهرداد پارسه

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

کارشناس ارشد محیط زیست آب و فاضلاب

9188415830

[email protected]

امیر باقی

مدیر بهره برداری از تأسیسات آب شهری

کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب

9181435833

[email protected]

میثم محمدیان

رئیس گروه انرژی و سیستم های کنترل

کارشناس مهندسی برق و قدرت

9188402881

[email protected]

علی جمشیدی

مدیر آب بدون درآمد

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

9188419847

[email protected]

فتح اله محمدی

مدیر سد و ایستگاه های گل گل

کارشناس ارشد مدیریت

9183413285

[email protected]

اصغر استرش مدیر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب 09181435608 wastewater@abfa-ilam.ir