X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:
     تجدید مناقصه خرید لوله چدنی - شماره 12/90

تاریخ اعلام   : 13/6/1391

شماره آگهی: 6-91

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در نظر دارد ۱۷۰۰ متر لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار  به قطر ۴۰۰ میلیمتر و فشار کار ۱۶ اتمسفر با واشرهای مربوطه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.متقاضیان می توانند بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ۱۸/۶/۹۱  به آدرس ایلام بلوار دانشجو میدان دفاع مقدس - شرکت آب و فاضلاب استان ایلام - اداره بازرگانی مراجعه نمایند.تاریخ تحویل پیشنهادات ۲۸/۶/۹۱ می باشد. همچنین بازگشایی پاکات مناقصه در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ در محل شرکت آبفا ایلام صورت خواهد گرفت.

* هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه  بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : 28/6/1391


دریافت فرم


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها